Johan Klijnman interviewde De uitgeverij ‘Gooibergpers’ in het Contactblad Historische Kring Bussum mei 1996 (jrg.12, nr.1 p.30 vlgg.) t.g.v. het 25ste uitgegeven boek.

De Gooibergpers is een non-profit uitgeverij, opgericht door Marcus van der Heide (zie biografie) in 1985. De uitgever verzorgt de totstandkoming van het boek. Lay-out, papier-, druk- en bindkosten zijn voor rekening van de auteur.

Voor vroegere uitgaven van de Gooibergpers, zie Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 [4] van de Koninklijke Bibliotheek 1996, onder auspiciën van Stichting Drukwerk in de Marge.

De Gooibergpers Bussum komt voor in Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn, door L. de Vries en F. Bakker (2007).

Lees meer

Een aantal boeken uit het fonds van de Gooibergpers wordt nu kort gesignaleerd:

Lentes Liefdescrucht (Spring’s Fruits of Love)

Onderweg in 12 verhalen (ISBN 978.90.72184.82.5). Simen de Jong verwoordt in Lentes Liefdesvrucht, Litanie van verlangen poëtisch de romance met een ware maar moeilijk bereikbare geliefde. ISBN 978.90.72184.83.2 Het batig saldo gaat naar de PEN. Lees...

Lees meer

Onderweg in 12 verhalen

Onderweg in 12 verhalen (ISBN 978.90.72184.82.5). Simen de Jong bundelt in ONDERWEG twaalf (reis)verhalen. Met name het eerste verhaal, Kabouters in Kopenhagen, is actueel, nu de herdenking van de Kabouter Oranje-Vrijstaat (1970-1974) voor de deur staat. Het...

Lees meer

Op zoek naar de kernen

Rudi van der Paardt, Op zoek naar de kernen. Opstellen over Nederlandstalige Literatuur van Gezelle tot en met Zwagerman. Zomer 2018. ISBN 978.90.72184.81.1 Ovidius in Couperus’ ‘Antieke verhalen’ werd speciaal voor deze jubileumbundel (auteur werd 75)...

Lees meer

Prikgoed

Simen de Jong, Prikgoed. Gesprokkelde rijmen en zinsneden bij gedenkwaardige gelegenheden. Voor intimi, t.g.v. de 75ste verjaardag van de auteur. Mei 2017. ISBN 978.90.72184.80.1

Lees meer

Als het weer eens vrede was

Ina was 17 jaar toen zij 10 mei 1940 haar oorlogsdagboek begon.  Dochter Anneke gaf het dagboek uit, aangevuld met oorloggerelateerde verhalen. Ina Steur overleed februari 2007. Lou de Jong publiceerde in 1954 al gedeelten uit dit dagboek in Dagboekfragmenten...

Lees meer

Over de veelzijdigheid van L.Th. Lehmann

Een tiental eerder gepubliceerde grotere en kleinere opstellen werd bijgewerkt en aangevuld. Het verbindende element is dat de behandelde auteurs literaire veelzijdigheid aan de dag leggen, met als enige uitzondering Ida Gerhard.

Lees meer

De witte stok

Als gevolg van een medische fout tijdens een glaucoomoperatie verloor Loek het volledig gezicht in een oog. In de jaren die volgden ging zijn andere oog ook steeds verder achteruit. Hij werd langzaamaan blind en kreeg "zijn witte stok". De witte stok is een selectie...

Lees meer

Rietje, het meisje van de bakker

Rietje Min (*1941 Bergen) verhuisde in 1954 naar de bakkerij in de Czaar Peterstraat Amsterdam, waar ze 's morgens altijd een mand met puntjes en gevulde koeken naar Van Gend en Loos bracht en dan verwelkomd werd met "Ha, het meisje van de bakker". Na een verblijf in...

Lees meer

Gevoelige plaat

Motto van de bundel: Deze gedichten zijn niet hermetisch Niet eens modern wel willen de woorden aandachtig geproefd zijn voor ze iets zeggen

Lees meer

Vlag wappert, we gaan!

In de reisnotities Vlag wappert, we gaan! geeft Roland Louwerse ons inkijkjes in de geschiedenis, literatuur en architectuur van bekende en minder bekende culturen.

Lees meer

Liefde, geweld en dood.

De mythologische paren zijn Agamemnon en Clytaemnestra, Jason en Medea, Theseus en Ariadne, en Oedipus en Iocaste. INHOUD  Liefde, geweld en dood I  Agamemnon en Clytaemnestra (p.7 vlgg.): Inleiding De confrontatie: Iphigenia van Euripides Iphigenia...

Lees meer

De ondergang van de Copernicus VL 46

Kleinzoon Cor Visser stelde de documentatie samen over de ondergang van deze Vlaardingse stoomlogger op de Doggersbank op 10 oktober 1926. De presentatie van het boekje vond op 17 oktober j.l. in het Marker Museum plaats. Van de 17 bemanningsleden kwamen 14 om,...

Lees meer

Zelf uitgeven!

Uitgeverij Lias en uitgeverij De Republiek, samenstelling Liesbeth de Vries en Frank Bakker, gaven december 2007 Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijnuit. ISBN 978.90.8803.002.4. Een groot aantal uitgevers dat jaarlijks aan de Beurs van kleine...

Lees meer

Javaans meisje

December 2007 publiceerde Jacques Kruithof de novelle Javaans meisje. Javaans meisje is een klein autobiografisch drieluik: de geschiedenis van een verboden liefde uit de roerige jaren zeventig, een blik in de werkplaats van de maker (hoe zuivere waarheid en...

Lees meer