Twee delen:

1. Johan Giskes, Van bevoogding naar medezeggenschap (de eerste 75 jaar).

2. Jan Kouwenhoven, Van orkest naar bedrijf (de laatste 25 jaar).