contact

Gooibergpers Bussum

De Gooibergpers is een non-profit uitgeverij, opgericht door Marcus van der Heide (zie biografie) in 1985. De uitgever verzorgt de totstandkoming van het boek. Lay-out, papier-, druk- en bindkosten zijn voor rekening van de auteur.

Voor vroegere uitgaven van de Gooibergpers, zie Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 [4] van de Koninklijke Bibliotheek 1996, onder auspiciën van Stichting Drukwerk in de Marge.

Meer gegevens over uitgeverijen geeft Handboek voor schrijvers, uitgegeven door Stichting Schrijven, Herengracht 495 Amsterdam.

In het boek Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn ontbreekt de Gooibergpers niet. Samenstelling: Liesbeth de Vries & Frank Bakker. Uitgeverij Lias en Uitgeverij De Republiek (2007).