Johan Klijnman interviewde De uitgeverij ‘Gooibergpers’ in het Contactblad Historische Kring Bussum mei 1996 (jrg.12, nr.1 p.30 vlgg.) t.g.v. het 25ste uitgegeven boek.

De Gooibergpers is een non-profit uitgeverij, opgericht door Marcus van der Heide (zie biografie) in 1985. De uitgever verzorgt de totstandkoming van het boek. Lay-out, papier-, druk- en bindkosten zijn voor rekening van de auteur.

Voor vroegere uitgaven van de Gooibergpers, zie Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 [4] van de Koninklijke Bibliotheek 1996, onder auspiciën van Stichting Drukwerk in de Marge.

De Gooibergpers Bussum komt voor in Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn, door L. de Vries en F. Bakker (2007).

Lees meer

Een aantal boeken uit het fonds van de Gooibergpers wordt nu kort gesignaleerd:

Toonkunstkoor Bussum 125 jaar

Jubileum Toonkunst Bussum 125 jaar Mei 2008 kwam het jubileumboek Toonkunstkoor Bussum 125 jaar uit, geschreven door Marcus van der Heide. Oud-voorzitter Wilma van der Heide voegde een terug- en vooruitblik aan het boek toe. Als gemengd koor Caecilia gestart in 1880...

Lees meer

Lezing Emile de Vries

Lezing Emile de Vries Links auteur Emile de Vries, midden graficus Berry Slok en rechts uitgever Marcus van der Heide in de tuin van Meermanno. De lezing die Emile de Vries op 9 september 2006 in Museum Meermanno Den   Haag hield werd door de Gooibergpers Bussum als...

Lees meer

Vertaling van De Octavia

Henk Schoonhoven publiceerde in 2006 de eerste Nederlandse vertaling van De Octavia, die op naam van Seneca is overgeleverd. Het is het enige bewaard gebleven historische drama in de Latijnse letterkunde. Schoonhoven koos voor de titel: Nero en Octavia, een historisch...

Lees meer