Rudi van der Paardt, Op zoek naar de kernen. Opstellen over Nederlandstalige Literatuur van Gezelle tot en met Zwagerman.
Zomer 2018. ISBN 978.90.72184.81.1
Ovidius in Couperus’ ‘Antieke verhalen’ werd speciaal voor deze jubileumbundel (auteur werd 75) geschreven.