De mythologische paren zijn Agamemnon en Clytaemnestra, Jason en Medea, Theseus en Ariadne, en Oedipus en Iocaste.

INHOUD  Liefde, geweld en dood

I  Agamemnon en Clytaemnestra (p.7 vlgg.):

 1. Inleiding
 2. De confrontatie: Iphigenia van Euripides
 3. Iphigenia revisited: Agamemnon van Herwig Hensen
 4. Tien jaren scheiding:

‘Klytaimnestra tot Zeus’ van Marjoleine de Vos

 1. De wraak: Aeschylus’ Agamemnon
 2. Clytaemnestra en ‘de oude gewoonte’:

                De ramkoning van Rose Gronon

 1. Een moderne variant: Année jalouse van Arthur Japin
 2. Clytaemnestra in de bar:

                ‘Klytaemnestra’ in Mind the Gap van Stefan Hertmans

 1. Bezoek aan Mycene: Anton van Wilderode.

II  Jason en Medea (p.27 vlgg.):

 1. Van Jolcus naar Colchis: de held Jason
 2. Twee keer Absyrtus: twee keer Vestdijk
 3. Terug in Jolcus: Medea als tovenares
 4. De breuk tussen Jason en Medea: de Medea van Euripides
 5. Johan Boonen: de Medea herschreven
 6. Medea en het matriarchaat: novelle van M.S. Nathusius
 7.  Mamma Medea van Tom Lanoye: twee werelden
 8. Seks als wapen: ‘Medea’ van Stefan Hertmans
 9. Jason en Medea in De varkensput van Willy Spillebeen.

III  Theseus en de dochters van Minos (p.49 vlgg.):

 1. Geboorte en eerste heldendaden van Theseus
 2. De Minotaurus en het Labyrint
 3.    Theseus, Ariadne en Phaedra:

                Een draad in het donker van Hella S. Haasse

 1. Ariadne getroost in haar verlatenheid:

een sonnet van S. Vestdijk

 1. De sprong van Aegeus: gedichten van Nooteboom en Tellegen
 2. Theseus als koning: succes en rampspoed.

 

IV  Oedipus en Iocaste (p.67 vlgg.):

 1. Inleiding
 2. Hyginus over Oedipus’ jeugd en komst naar Thebe
 3. De Oedipus Rex van Sophocles en de navolging van Teirlinck
 4. Freud over Oedipus
 5. Max Croiset: Oidipoes en zijn moeder
 6. Seneca en Claus: Oedipus en Blindeman
 7. Jan Emmens: Oedipus als zelfbeeld
 8. Sadee als Odysseus en Oedipus:

Come-back van Willem Brakman.

BIBLIOGRAFIE R.Th. van der Paardt, p.92 vlgg.