Simen de Jong, Prikgoed. Gesprokkelde rijmen en zinsneden bij gedenkwaardige gelegenheden.
Voor intimi, t.g.v. de 75ste verjaardag van de auteur.
Mei 2017. ISBN 978.90.72184.80.1