Willem Brandt

Keuze uit de gedichten van Willem Brandt (1905-1981) met een essay over de poezie van Brandt door Rob Schouten.

November 2011. In opdracht van de Historische kring Bussum. Redactie Wim Klooster en Klaas Oosterom

Brandts poezie gaat over zijn heimwee naar Nederland in het verre Sumatra en zijn heimwee naar het Oosten als hij in Nederland was. De in Japanse kampen geschreven gedichten zijn aangrijpend en soms ook humoristisch. Zijn impressies toen hij na 20 jaar ballingschap in Nederland Indonesie weer bezocht, zijn positief en optimistisch van aard.

Zij die net als de dichter ’twee vaderlanden’ hebben, zullen zich in deze gedichten herkennen.

Rob Schouten: Brandts poezie is kleurrijk, beeldend, ja ook vervuld van melancholie, en tegelijkertijd ook in hoge mate persoonlijk.

ISBN: 9789072184009
Prijs: 13,50