Rudi van der Paardt

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUD:

  • Heilige plaatsen, Drie Griekse gedichten van Ida Gerhardt.
  • Wedijver met de tragici, De Oresteia bij J.A. Dèr Mouw en Simon Vestdijk.
  • Van harmonieuze paarden en mislukte reizen, Platonisme bij Johan Daisne en Andreas Burnier.
  • Een classicus als postmodernist, Poëzie en proza van Ilja Leonard Pfeijffer.
  • De Aeneïs als inspiratiebron, Vier moderne Nederlandse gedichten.
  • Orpheus en Eurydice in Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
  • De Sater van Paul Claes als ‘bron’ van de antieke romans.
  • De magie van De Gouden Tak, Wolkers’ Gifsla en Frazer.
  • Labyrintische verkenningen in het werk van Hella S. Haasse, Wat leren ons vroege versies van De Tuinen van Bomarzo?
  • Interview met Hella Haasse over haar ‘antieke werk’.

 

ISBN: 9789072184511
Prijs: 20,-