Rudi van der Paardt (*1943) studeerde Klassieke Letteren aan de Universiteit van Groningen, waar hij in 1971 met een commentaar op Boek III van de Metamorfosen van Apuleius promoveerde. Hij doceerde van 1970-1974 klassieke talen aan het Groningse Praedinius Gymnasium. Daarna was hij tot zijn pensioen in 2004 als (hoofd)medewerker aan de vakgroep Latijn van de Universiteit van Leiden verbonden. Zijn specialisme als latinist werd de ‘Roman Novel’ (Petronius, Apuleius), daarnaast verschenen talrijke studies op het gebied van de antieke intertekstualiteit in de moderne Nederlandstalige letterkunde, zoals De goddelijke Mantuaan (1987), Mythe en Metamorfose (1991), Een vertrouwd gevoel van onbekendheid (1996) en Het lied van Orpheus (2003). Na zijn pensionering volgden diverse bundelingen van artikelen in Heilige plaatsen (2007), Liefde, geweld en dood (2009), De oudheid leert ons lezen (2013) en Over de veelzijdigheid van L.Th. Lehmann en andere auteurs (2015).

Op zoek naar de kernen

Eerdere bundels van Van der Paardt kregen lovende kritieken. Zo schreef J.P. Hinrichs in De Parelduiker: ‘Hij toont zich een academische leraar in de beste zin van het woord: intensief bronnenonderzoek, ook blijkend uit literatuurverwijzingen, gaat hier aan het doen van uitspraken vooraf.’

In Op zoek naar de kernen gaat het de auteur er om de thematiek te bepalen van verschillende teksten: de symbolische gedichten van Guido Gezelle, de lyriek van Ida (en Truus) Gerhardt, een kort verhaal over Ovidius’ dood van Couperus en de roman Een huisbewaarder van Vestdijk. Dit laatste opstel, het langste van de vier genoemde, is een ware tour de force: Van der Paardt, Vestdijkspecialist bij uitstek, laat zien dat de allerwege
afgekraakte roman bepaald niet zo slecht in elkaar zit als algemeen is beweerd.

Het boekje sluit af met drie relatief omvangrijke recensies over de verhalen van Willem Brakman, de roman Over de liefde van Doeschka Meijsing en het lange, cryptische gedicht Roeshoofd hemelt van Joost Zwagerman.
Het essay over Ovidius/Couperus werd speciaal voor deze uitgave geschreven.

Gooibergpers
978.90.72184.81.1

prijs 17,50 euro