Ds. Kees Bergstrom

Met andere ogen verscheen in het kader van het afscheid op 10 en 11 april 2010 van Ds. Kees Bergstrom als Bussum-breed predikant van de PKN-Bussum.

Het boekje wil een hulpmiddel zijn bij het lezen van de bijbel, het wil een rode draad aanbieden, een structuur. Daarbij houdt de schrijver rekening met de leesdiscipline die de bijbel onszelf oplegt: hij probeert de bijbel te lezen met bijbelse ogen.

Je bent schrift-geleerd als je van de bijbel zelf geleerd hebt hoe je deze moet lezen.  Sommige eye-openers stammen uit de Amsterdamse School van Breukelman.

Inhoud

5 Moeilijk boek, 7 Ander referentiekader, 13 Namen, 17 Daden, 22 Dagen, 28 Aarde-onder-de-hemel, 32 De naam van God, 37 De daden van God, 41 De daden van God op aarde: gerechtigheid en recht, 43 De daen van God de eeuwen door: goedertierenheid en trouw, 45 JHWH, de bijzondere God van een bijzondere geschiedenis, 51 Ten slotte, 53 Literatuurverwijzing.

 

ISBN: 9789072184658
Prijs: n.v.t.