Kaft Spring's Fruits of Love
Lentes Liefdesvrucht / Spring’s Fruits of Love

Beste lezer / ontvanger van Lentes Liefdesvrucht.

In 2002 schreef ik de parabel Een geur van verlangen. De baten gingen naar het Nationaal geschenk voor de mensenrechtenorganisaties van Argentinië. Met de publicatie van Lentes Liefdesvrucht, Litanie van verlangen, waarin poëtisch de romance met een ware maar moeilijk bereikbare geliefde verwoord wordt, heb ik wederom een goed doel op het oog, nl. de PEN-club, Poets Essayists Novelists Club, en wel speciaal de PEF, het PEN Emergency Fonds, dat in Nederland gevestigd is. Dit wereldwijd opererende noodfonds ondersteunt vervolgde schrijvers, journalisten en uitgevers met een toelage waarmee zij zichzelf en in bijzondere gevallen hun familie in een noodsituatie kunnen behelpen (bv wanneer ze acuut het land moeten verlaten of na mishandeling dringend medicatie nodig hebben). Meer info: www.penemergencyfund.com.

De opzet van de actie is als volgt: lezer / ontvanger van het boek bepaalt zelf de prijs van het boek c.q. de donatie voor het Goede Doel. De kostprijs van het boek is 14 euro. U kunt uw tevredenheid over het boek en het Goede Doel uiten in de hoogte van uw betaling, hoe hoger hoe liever uiteraard: het bedrag boven de kostprijs gaat naar de PEN.

Eigenlijk krijgt u 2 boeken voor de prijs van 1: de uitgave is een keerdruk Ne- derlands / Engels. Cadeautip: bestel het voor vrienden en kennissen als ‘lentege- schenk’, bijvoorbeeld voor Valentijnsdag.

Uw reacties zijn welkom (simendejong@gmail.com).

Doneer op NL37 INGB 0001 5398 11 t.n.v. Simen de Jong, o.v.v. PEN