Henk Schoonhoven

een historisch drama

De Octavia is het enige bewaard gebleven historisch drama in de Latijnse letterkunde en laat Nero zien in al zijn wreedheid en grilligheid als moedermoordenaar en moordenaar van zijn vrouw Octavia. Met compassie beschrijft de anonieme auteur hoe de keizerin door Nero wordt verstoten om plaats te maken voor de intrigante Poppaea Sabina en hoe zij naar het eiland Pandataria wordt verbannen om daar te worden geexecuteerd. De datering van de Octavia is onzeker, waarschijnlijk werd het stuk geschreven rond 70 n. Chr.

Nero en Octavia is de eerste Nederlandse vertaling van de Octavia. Bij het afscheid van Schoonhoven van de Rijksuniversiteit Groningen in april 1992 werd de Octavia in besloten kring ten tonele gebracht.

ISBN: 9789072184481
Prijs: 15,-