Henk Schoonhoven publiceerde in 2006 de eerste Nederlandse vertaling van De Octavia, die op naam van Seneca is overgeleverd. Het is het enige bewaard gebleven historische drama in de Latijnse letterkunde. Schoonhoven koos voor de titel: Nero en Octavia, een historisch drama en voegde een appendix over Multatuli’s Vorstenschool toe.