Als het weer eens vrede was

Ina was 17 jaar toen zij 10 mei 1940 haar oorlogsdagboek begon.  Dochter Anneke gaf het dagboek uit, aangevuld met oorloggerelateerde verhalen. Ina Steur overleed februari 2007. Lou de Jong publiceerde in 1954 al gedeelten uit dit dagboek in Dagboekfragmenten...

Trammelant en harmonie

Twee delen: 1. Johan Giskes, Van bevoogding naar medezeggenschap (de eerste 75 jaar). 2. Jan Kouwenhoven, Van orkest naar bedrijf (de laatste 25 jaar).

Over de veelzijdigheid van L.Th. Lehmann

Een tiental eerder gepubliceerde grotere en kleinere opstellen werd bijgewerkt en aangevuld. Het verbindende element is dat de behandelde auteurs literaire veelzijdigheid aan de dag leggen, met als enige uitzondering Ida Gerhard.

De witte stok

Als gevolg van een medische fout tijdens een glaucoomoperatie verloor Loek het volledig gezicht in een oog. In de jaren die volgden ging zijn andere oog ook steeds verder achteruit. Hij werd langzaamaan blind en kreeg “zijn witte stok”. De witte stok is...

Opeens was ik zanger

Het opmerkelijke leven van de zanger Walter van Canoy (1923-2001). Rijk geïllustreerd (met kleurenkatern), met CD.

Bamboe en Bussum

In opdracht van de Historische kring Bussum. Als hommage aan de dichter, dertig jaar na zijn dood. November 2011.

Ideologieën, roei ze uit!

Inhoud 1. Hebzucht is goed 2. Arbeiders, verenigt u! 3. Je land heeft je nodig 4. Slagvelden 5. Ideologieën zijn eindig 6. Pak ze aan!

Rietje, het meisje van de bakker

Rietje Min (*1941 Bergen) verhuisde in 1954 naar de bakkerij in de Czaar Peterstraat Amsterdam, waar ze ‘s morgens altijd een mand met puntjes en gevulde koeken naar Van Gend en Loos bracht en dan verwelkomd werd met “Ha, het meisje van de bakker”....

Een Dijk van Preken

Keuze van 14 preken, gerangschikt volgens het kerkelijk jaar. Jubileumbundel t.g.v. 25-jarig predikantschap van Henk van Dijk in Bussum.