In de spiegel zit de duivel.

In april 2008 kwam deze bundel beschouwend proza van Roland Louwerse uit.ISBN 978.90.72184.58.0, prijs 19.50

In de spiegel zit de duivel is geschreven met de hoogmoed van de man van Lebak, de hamer van Nietzsche en de strijdlust van een Du Perron. In een kaleidoscopische uitbarsting van aforismen, boutades, verzuchtingen, theorieën, citaten, scheldkanonnades en overpeinzingen worden de belangrijke zaken des levens aan een grondig onderzoek onderworpen. Geen openliggende zenuw wordt onberoerd gelaten, en heilige huisjes – of het nu kerk, wetenschap, kunst of politiek betreft – worden omvergetrapt. Als een ware duivel schroeit de schrijver de fundamenten ervan. Wellicht zal ooit op de aldus gereinigde ondergrond iets nieuws kunnen groeien.

Dit boek is daarom niet geschikt voor de teren van geest. Het is ook niet de intentie van de auteur om vrienden te maken. Is uw tandarts uw beste vriend?

Inhoud

Hoofdstuk 1:  Filosofie               5

Hoofdstuk 2:  Geloof                 35

Hoofdstuk 3:  Onderwijs             83

Hoofdstuk 4:  Literatuur             111

Hoofdstuk 5:  Politiek                127

Hoofdstuk 6:  Kunst                  157

Hoofdstuk 7:  Maatschappij        177

Verantwoording                         236

Literatuur                                  238

Als dichter debuteerde Roland Louwerse (1970) in juni 2007 met de poëziebundel Ach, de mens, Van amor fati tot zinsbegoochelingen, eveneens bij de Gooibergpers uitgegeven.

www.rolandlouwerse.nl