In Heilige Plaatsen beperkt Rudi van der Paardt zich tot auteurs van de 20e eeuw. De antieke intertekstualiteit blijkt zich op heel verschillende wijze bij hen te manifesteren, zoals de presentie van Sappho bij Ida Gerhardt en de Platonische structuur in romans van Johan Daisne en Andreas Burnier. Paul Claes reconstrueert in De Sater de eerste antieke roman. Vergilius vormt voor huidige dichters nog steeds een inspiratiebron en het antropologische standaardwerk van Frazer, The Golden Bough, is van invloed geweest op Gifsla van Jan Wolkers.

Deze nieuwe bundel opstellen eindigt met een lang en leerzaam gesprek met Hella Haasse over dat deel van haar werk dat op de Klassieke Oudheid betrekking heeft.