Trammelant en harmonie

Twee delen: 1. Johan Giskes, Van bevoogding naar medezeggenschap (de eerste 75 jaar). 2. Jan Kouwenhoven, Van orkest naar bedrijf (de laatste 25 jaar).

Over de veelzijdigheid van L.Th. Lehmann

Een tiental eerder gepubliceerde grotere en kleinere opstellen werd bijgewerkt en aangevuld. Het verbindende element is dat de behandelde auteurs literaire veelzijdigheid aan de dag leggen, met als enige uitzondering Ida Gerhard.

De witte stok

Als gevolg van een medische fout tijdens een glaucoomoperatie verloor Loek het volledig gezicht in een oog. In de jaren die volgden ging zijn andere oog ook steeds verder achteruit. Hij werd langzaamaan blind en kreeg “zijn witte stok”. De witte stok is...

Opeens was ik zanger

Het opmerkelijke leven van de zanger Walter van Canoy (1923-2001). Rijk geïllustreerd (met kleurenkatern), met CD.

Bamboe en Bussum

In opdracht van de Historische kring Bussum. Als hommage aan de dichter, dertig jaar na zijn dood. November 2011.