De Friese schrijver en redacteur E.S. de Jong (1918-2001) kreeg in 1984 bij zijn 65ste
verjaardag de bundel Prikguod aangeboden, een verzameling van gedichten, tekeningen
en foto’s van zijn hand.
In navolging stelde zijn zoon Simen de Jong ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag
zijn bundel Prikgoed samen.

Hij bestaat uit rijmen, bij feestelijke, maar ook treurige gelegen-
heden voor vrienden en familie vervaardigd.

De auteur spreekt in zijn voorwoord van „prikklare welgemeendjes“. De lezer wordt geprikkeld goed te lezen, want er worden geen hoofdletters en leestekens in de teksten gebruikt.

Uiteraard komt ook het Fries aan bod, soms met Nederlandse
vertaling. De gelegenheidsgedichten zijn chronologisch naar
jaartal opgenomen, de „lijdend voorwerpen“ worden apart
alfabetisch opgesomd.

Gooibergpers Bussum
ISBN 978.90.72184.80.1