Jubileum Toonkunst Bussum 125 jaar

Mei 2008 kwam het jubileumboek Toonkunstkoor Bussum 125 jaar uit, geschreven door Marcus van der Heide. Oud-voorzitter Wilma van der Heide voegde een terug- en vooruitblik aan het boek toe.

Als gemengd koor Caecilia gestart in 1880 sloot het koor zich in 1883 aan bij de landelijke Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, in 1829 opgericht (Vijf van de toen opgerichte Toonkunstkoren bestaan nog steeds, te weten dat van Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Utrecht).

Toonkunst Bussum heeft een aantal prominente dirigenten gekend. De eerste dirigent, Jacques Hartog, koos al in 1884 voor het lesgeven en het schrijven van muziekboeken. Hij werd in 1903 de eerste hoogleraar musicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn opvolger Gustav A. Heinze, een genaturaliseerde Duitser, was een belangrijke figuur in het muziekleven van de negentiende eeuw. Hij richtte in 1865 de Amsterdamse Muziekschool op en in 1875 de Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging. Hij was maar vier jaar bij Toonkunst Bussum, maar stichtte ook daar in 1885 een Toonkunstmuziekschool.

Na hem kwamen een verdienstelijke dilettant G.F. Dorper en Fred. J. Roeske, befaamd van zijn Amsterdamse Mannenkoor Apollo, dat hij 57 jaar dirigeerde. In 1899 volgde de in Naarden geboren en getogen Johan Schoonderbeek. Deze legde allengs zijn muzikale voorkeur voor Bach aan de dag en richtte in 1921 de Nederlandse Bachvereniging op.

Het Toonkunstkoor ging bijna ten onder (vele leden liepen over naar de Bachvereniging), maar hervond zich onder de jonge Ernest W. Mulder, dirigent van 1921 tot 1944. Mulder zette Schoonderbeeks poging voort er een eigen orkest op na te houden, maar het eigenlijke Toonkunstorkest kwam pas na de oorlog definitief van de grond.

De Bussumse Jan Felderhof zorgde van 1945-1955 voor de wederopstanding van koor en orkest van Toonkunst. Hij voerde drie concerten per seizoen in, in november een gecombineerd optreden van koor en/of orkest, in februari het orkestoptreden met solist en in mei het avondvullende koorconcert. Zijn opvolger Anton Dresden volgde dit stramien van drie optredens strak en kreeg bij zijn 25-jarig jubileum de hoogste onderscheiding van de Maatschappij, de Beerensteinmedaille, en een lintje.

Na Wim van Herk (1987-1992) en de Engelsman Stuart Doughty (1992-2001) bloeit Toonkunst Bussum thans onder Marion Bluthard, de eerste vrouwelijke dirigent van Toonkunst. Zij componeert ook: voor het jubileumconcert van het orkest in 2006 schreef zij Mozaïek I en bewerkte ze het 6-korige motet Benedicam Dominum van Buxtehude.

Op 24 mei jl. was het Jubileumconcert in de Wilhelminakerk te Bussum.  www.toonkunstbussum.nl

Het programmaboekje was de keerdruk van het jubileumboek Toonkunstkoor Bussum 125 jaar. Het werd geschreven en uitgegeven door Marcus van der Heide, sinds 1983 de chroniqueur van Toonkunst Bussum. ISBN 978-90-72184-59-7.